Документ 643_212, редакцiя вiд 28.01.2003, чинний (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 27.04.09 14:58 ]


               Протокол 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про внесення змін до Угоди між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Російської Федерації про
взаємне визнання та еквівалентність документів про
освіту і вчені звання від 26 травня 2000 року

Дата підписання: 28.01.2003 Дата набрання чинності: 28.01.2003
Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації,
далі - "Сторони", відповідно до статті 14 Угоди між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Російської Федерації про взаємне визнання та
еквівалентність документів про освіту і вчені звання від 26 травня
2000 року ( 643_124 ), далі - "Угода", домовились про таке:
Стаття 1
Внести до Угоди ( 643_124 ) наступні зміни:
статті 2, 3 і 4 викласти в наступній редакції:
"Стаття 2
Атестат про повну загальну середню освіту, що видається в
Україні, і атестат про середню (повну) загальну освіту і диплом
про початкову професійну освіту (з отриманням середньої (повної)
загальної освіти), що видаються в Російській Федерації, визнаються
в обох державах як документи, що дають право продовжити навчання в
середніх спеціальних і вищих навчальних закладах Російської
Федерації та вищих навчальних закладах України.
Стаття 3
Диплом і свідоцтво про професійно-технічну освіту, що
видаються в Україні, і диплом про початкову професійну освіту, що
видається в Російській Федерації, і документ про освіту, що
видається в Російській Федерації особам, які пройшли у закладах
початкової професійної освіти професійну підготовку з окремих
спеціальностей, а також особам, які вступили до закладів
початкової професійної освіти, але не закінчили з різних причин
повний курс навчання в них і які пройшли атестацію, визнаються
еквівалентними в обох державах при влаштуванні на роботу.
Стаття 4
Диплом про неповну вищу освіту і кваліфікацію молодшого
спеціаліста, що видається в Україні, і диплом про середню
професійну освіту, що видається в Російській Федерації, визнаються
еквівалентними";
статті 6-9 викласти в наступній редакції:
"Стаття 6
Диплом про базову вищу освіту і кваліфікацію бакалавра, що
видається в Україні вищими навчальними закладами 2 рівня
акредитації, є еквівалентним диплому про середню професійну освіту
підвищеного рівня, що видається в Російській Федерації.
Стаття 7
Диплом про базову вищу освіту і кваліфікацію бакалавра, що
видається в Україні вищими навчальними закладами 3 і 4 рівнів
акредитації, і диплом про вищу професійну освіту і кваліфікацію
(ступінь) бакалавра, що видається вищими навчальними закладами
Російської Федерації, визнаються еквівалентними.
Стаття 8
Диплом про повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, що
видається в Україні, і диплом про вищу професійну освіту і
кваліфікацію дипломованого спеціаліста, що видається в Російській
Федерації, визнаються еквівалентними.
Стаття 9
Диплом про повну вищу освіту і кваліфікацію магістра, що
видається в Україні, і диплом про вищу професійну освіту і
кваліфікацію (ступінь) магістра, що видається в Російській
Федерації, визнаються еквівалентними".
Стаття 2
Цей Протокол набуває чинності з дати його підписання, діє
протягом терміну дії Угоди ( 643_124 ) і є її невід'ємною
частиною.
Здійснено в м. Києві 28 січня 2003 року в двох примірниках,
кожний українською і російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Російської Федерації
Публiкацiї документа:
Офіційний вісник України вiд 13.02.2004 - 2004 р., № 4, том 2, стор. 699, стаття 220, код акту 27543/2004

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2009 [ друкувати ]